Tips for reading this blog

Some of the posts in this blog are in Malayalam language. To read them, please install any Malayalam Unicode font. (Eg. AnjaliOldLipi) and set your browser as instructed here.

Saturday, April 28, 2007

മാളങ്ങള്‍

നേരം പര പരാ വെളുത്തുവരുന്നതേയുള്ളു തിരൂര്‍ ഗ്രാമവും, അങ്ങകലെ അമ്പലത്തില്‍ നിന്നും സുപ്രഭാതം പുലരിയുടെ കിളിനാദത്തിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തി എന്നുള്ള പഴയ നമ്പെര്‍സ്‌ ഇറക്കുന്നില്ല. വര്‍ക്കി ചേട്ടന്‍ പതിവു പോലെ എഴുന്നെറ്റു പള്ളിയില്‍ പോകാനൊരുങ്ങി.പള്ളിയില്‍ പോകുക എന്നതു ഒരു കാരണം മാത്രമാണു, ഈ യാത്രയിലാണു ഇഷ്ടന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള വിനോധങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുക. ഭാര്യമാരെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ ദേവാലയം / ആരാധന പോലെ മറ്റൊരു ആശയം ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടോ എന്നൂ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വര്‍ക്കിയേട്ടനു പ്രായം 50 കഴിഞ്ഞു കാണണം അംബ്ബിളിമാമനെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന നല്ല അന്തസ്സുള്ള കഷണ്ടി തല, ഉയരം ഒരു 5 അടി കഷ്ടിചു വരും നല്ല മെലിഞ്ഞ ശരീരം വെളുത്തനിറം ഏതാണ്ടു ബ്രായ്കെറ്റ്‌ പോലത്തെ കാലുകള്‍. പതിവുപോലെ കൈകള്‍ രന്റും പിന്നിലെക്കു കെട്ടി നല്ല ചടുലതയോടെ പള്ളിയിലെക്ക്‌ നടക്കാന്‍ ആരംഭിചു. വീട്ടീല്‍ നിന്നും അല്‍പം ജനവാസമുള്ള പ്രദേശത്തു എത്തണമെങ്കില്‍‍ ഒരു 500 വാരയെങ്കിലും നടക്കണം. വഴിയുടെയ്‌ ഇരുവശത്തും കവുങ്ങിന്‍ (അടക്ക) തോട്ടങ്ങളാണു, കഴിഞ്ഞ 10 50 വര്‍ഷമായ്യീ ഈവഴിക്കാനു നമ്മുടെയ്‌ കധാപാത്രം പള്ളിയില്‍ പോകുന്നതും വരുന്നതും. ഇഷ്ടന്‍ പണ്ടത്തെ ഒരു എന്റര്‍പ്രിണെര്‍ ആണെ, സ്വന്തമായി ചാരായകട നടത്തിക്കൊണ്ടു സുഗമായി ജീവിഛുപോന്നു. പക്ഷെ നാട്ടിലെ മദ്ധ്യവിരോധികള്‍ എല്ലവരും കൂടി സര്‍ക്കാര്‍ പൂട്ടിക്കുന്നതിനു മുന്‍ഭുതന്നെ അതി ശക്ക്തമായ സമരത്തിലൂടെ അതു പൂട്ടിഛു.പിന്നീടു ഇഷ്ടന്‍ 70 പതുകളിലെ സ്വപ്ന ഭൂമിയായ ബോംബെ യിലേക്കു വണ്ടി കയറി തിരിച്ചു വന്നതു ഒരു കൈതൊഴിലുമയാനു "കല്ലൊര". ഇത്രയും കാലം ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നെങ്ങിലും കല്ലൊര മര്‍ക്കെറ്റ്‌ ഡിം ആയതു കൊണ്ട്‌ ഇഷ്ടന്‍ നാട്ടിലെ ബഹുജനപക്ഷത്തില്‍ ചേര്‍ന്നു (തൊഴില്‍ രെഹിതര്‍). ഇപ്പൊള്‍ പള്ളിയില്‍ പോകുബ്ഭൊളും വരുഭൊഴും എല്ലാ ചയക്ക്ടകളിലും കറെക്റ്റ്‌ ആയി ഒപ്പിടും, മലയാളത്തില്‍ വരുന്ന മിക്കവാറും പത്രങ്ങളും വായിക്കും അല്ലെങ്ങില്‍ വായിക്കുന്നതു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും.ആകശവാണി ന്യൂസ്‌ കേട്ടില്ലെങ്ഗില്‍ ആള്‍ക്കു ദേഹമാസകലം ഒരു വിറയല്‍ അണെ.പിന്നെ പ്രായ വെത്യാസം നോക്കാതെ എല്ലവരൊടും കൂടി ഇരുന്നു റെമ്മി കളിക്കും. തുരുപ്പാണെണ്‍ഗില്‍ ആളുടെ റ്റീമിലായാലും എതിര്‍ റ്റീമില്‍ ആയാലും കളിക്കാതിരിക്കുന്നതാനു നമുക്കു നല്ലത്‌, ഡ്യെനാമിറ്റ്‌ കനത്തിലായിരിക്കും ചീത്ത വിളിക്കുക. ഏല്ലാ മേഘലയിലും എക്ഷ്പീരിയന്‍സ്‌ ആണല്ലോ വേണ്ടത്‌. ഇഷ്ടന്‍ എപ്പോളും സാമാന്യം നല്ല വേഗതയിലാനു നടപ്പു. കണ്ടാല്‍ എന്തൊ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനു പോവുകയാനന്നെയ്‌ തോന്നൂ. ആങ്ങനെ സംഭവ ദിവസം ഇഷ്ടന്‍ ജനവാസ മുള്ള പ്രധേശത്തിനു അടുത്ത്‌ എത്താറായ്‌ ഒരു വളവു കൂടി തിരിഞ്ഞാല്‍ രെക്ഷപെട്ടു ആരയാലും ആ മങ്ങിയ വെട്ടത്തില്‍ ആകുംബോള്‍ ഒന്നു നെടുവീര്‍പ്പിട്ടു പോകും കുറഛു ഭീഗരമാണവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം. മാര്‍ഗമല്ല ലക്ഷ്യമാണു പ്രധാനം എന്നപോലെ ഇഷ്ടന്‍ നടന്നു നീങ്ങി.വളവിനോടടുത്തു എത്താറായപ്പൊള്‍ അതാ അതി ഭയങ്ഗരമായുള്ള ഒരു ശീല്‍ക്കാരം; കുറഞ്ഞതു ഇഷ്ടന്റെ അത്തറേം പ്രായമുള്ള പംബ്ഭാണെന്നാണു ഇഷ്ടന്റെ വാദം. " ഞാന്‍ മുന്നോട്ടു എടുത്ത കാല്‍ നിലത്തു കുത്തിയില്ല .. അതു പുറകോട്ടു തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ചുറ്റും നോക്കി ഒരനക്കവും കാണുന്നില്ല ശെരി എനിക്കു തോന്നിയതായിരിക്കും എന്നു കരുതി പിന്നെയും കാല്‍ നിലത്തു കുത്താന്‍ പൊയപ്പോള്‍ അതാ ആ ശീല്‍ക്കാരം പിന്നെയും ഒരു 10 മിനിട്ടു ഞാന്‍ ഒറ്റക്കാലില്‍ തന്നെ നിന്നു പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ലാ തിരിഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ഓട്ടമായിരുന്നു " എന്നു അന്നു റെമ്മി കളിക്കാന്‍ ലേറ്റ്‌ ആയി വന്ന വര്‍ക്കിചേട്ടന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്തതു കൂടെ ആ വഴിക്കു നടക്കുംഭോള്‍ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന തക്കീതും ഒരായിരം പാബ്ബ്‌ഃഇന്റെ കഥകളും ഞങ്ങള്‍ക്കു കേള്‍ക്കേണ്ടി വന്നു. വര്‍ക്കി ചേട്ടന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ത്താനത്തില്‍ നാട്ടിലെ വാനരസങ്ഗം അനോഷണം ആരംഭിഛു, അങ്ങിനെയ്‌ ഒരു പാബ്ബ്‌ഃഉണ്ടെഗില്‍ അതിനെ പിടിഛിട്ടു / കൊന്നിട്ടു (മേനക ചേചിയുടെ കണ്ണി ഇതുവരെ ഇവിടെ പദിചിട്ടില്ല) തന്നെ കാര്യം എന്നു ധീരരായ വാനരസങ്കം വീരവാധം മുഴക്കി.സംശയാസ്പധമായ പ്രധേശത്ത്‌ വടികളും ഉലക്കകളും ആയി അവര്‍ തിരഛില്‍ തുടങ്ങി പാബ്ബ്‌ഃഇനെയ്‌ പോയിട്ടു ഒരു ചേംബ്ബ്‌ഃഇനെ പോലും കിട്ടിയില്ല ഭാഗ്യം പാബ്ബ്‌ഃഇനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കില്‍ കാണാമായിരുന്നു പൂരം. പണിയെടുത്തു ശീലം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടു അല്‍പസമയത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ സങ്കം എടവേള പ്രക്ക്യാപിഛു വളവിനരികിലെ വീട്ടില്‍ വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ കയറി. സങ്കത്തിന്റെ ഉന്മേഷം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബൂസ്റ്റ്‌ പോലെ പ്രയമുള്ളവര്‍ ഇടക്കിടെ പാംബ്ബ്‌ഃഉ കധകള്‍ ഇറക്കികൊണ്ടിരുന്നു. വിസ്രമത്തിനുശേഷം സങ്കം വീണ്ടും വടികളുമായി ആ പ്രധേശം മുഴുവനും അരിഛുപെറുക്കി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ എല്ലവരുടെയും ചെവിയിലേക്കു ഒരു വെള്ളിടി പോലെ വീണ്ടും ആ ശീല്‍ക്കാരം ...!!!! സങ്കം മൊത്തം ശ്റ്റാച്യൂ കളിക്കുംബ്ബ്‌ഃഒള്‍ ശ്റ്റാച്യൂ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്റ്റില്‍ ആയി .. പലരുടെയും നെറ്റിയില്‍ അതുവരെ കാണാത്ത വിയര്‍പ്പു കണങ്ങള്‍ .. തൊണ്ടഗള്‍ വറ്റി കണ്ണുകള്‍ തുറിഛൂ .. 2 നിമിഷം കൊണ്ടു എല്ലാവരും പതിനായിരം പ്രാവശ്യമെന്‍ങ്കിലും പരിശുദ്ധ മറിയമെ ചൊല്ലിക്കാണും ... എത്ര നേര്‍ഛകള്‍ നേര്‍ന്നു എന്നതിനു ഇന്നും കണക്കില്ല ... പതുക്കെ പതുക്കെ ധൈര്യം സംഭരിചു എല്ലാവരും വര്‍ക്കിചേട്ടന്റെ മുഘത്തോട്ടു നോക്കി വര്‍ക്കി ചേട്ടന്‍ എല്ലാം ശെരി വെക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഓടനുള്ള ഗിയര്‍ ഇടാനുള്ള പരിപാടിയാണു .. അപ്പൊഴാണു എല്ലവരുടെയും മനസ്സിലേക്കു കുളിര്‍മഴ പോലെ ആ ശബ്ധം ഇറങ്ങി വന്നത്‌ "ഡീ ത്രേസ്സ്യ്യെ ആ കുക്കര്‍ വിസ്സില്‍ അടിക്കുന്നതു കേള്‍ക്കുന്നില്ലെ പോയി ഓഫ്‌ ചെയ്യടീ".വാല്‍കഷ്ണം: വീട്ടില്‍ പുതിയ പ്രഷര്‍ കുക്കര്‍ ഇന്നലയെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളു.അതു പരീക്ഷിഛു നോക്കാനുള്ള ക്ഷമ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടു ത്രേസ്സ്യ ചേഛി കാലത്തുതന്നെ പുട്ടും കടലയും ഉണ്ടാക്കാമെന്നു പ്രക്യാഭിക്കുകയായിരുന്നു, എന്തെങ്ങിലുമാകട്ടെ ഇന്നെങ്ങിലും കാലത്തു കഞ്ഞി ഒഴിവാക്കാമല്ലൊ എന്നു കുടുംബ്ബ നാധനും കരുതി. പാവം വര്‍ക്കിചേട്ടനും ഞങ്ങളും ഇതറിയാന്‍ അല്‍പം വൈകി.

3 comments:

ചേച്ചിയമ്മ said...

‘വളപ്പൊട്ടുകള്‍’ എന്നു കണ്ടപ്പോള്‍ നോക്കാന്‍ വന്നതാ..ഇതാ ഇപ്പോളിത് മൂന്നാമത്തെ വളപ്പൊട്ടാണ് കേട്ടോ.

ഒരുപാട് അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ കാണുന്നുണ്ട്.
വായനാസുഖം കുറയ്ക്കുന്നു.ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ . :)

qw_er_ty

kochappi said...

kollam nannayittundu ... spelling mistake nirayey

kuttappayi said...

കൊള്ളാം..
പാരഗ്രാഫ്‌ തിരിച്ചെഴുതൂ.
കുറച്ചു മിനക്കെട്ടാല്‍ അക്ഷരതെറ്റ്‌ ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ..
ബൂലോഗത്തിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം

ഓ.ടോ: ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ...കണ്ടു പിടിച്ചാല്‍ സമ്മാനം..ഗഡീ വേറെ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങള്‍..